Tag Archives: ไอโมบาย ไอคิวเอ็กซ์ 9.1

หลังจากนุทพาชมตัวเครื่องของ i-mobile IQ 9.1 ไปแล้วตอนนี้มาดูว่ากล้องที่ทาง i-mobile เค้าว่าเด็ดๆเป็นอย่างไรกันบ้าง พร้อมกับฟังก์ชั่นที่เป็นตัวเด่นๆกันคะ…

Read more