Tag Archives: BOOST↑UP™ Wireless Charging Pad for iPhone X

ต้องบอกก่อนว่า smartphone เดี๋ยวนี้หลายๆตัวที่สามารถชาร์ตแบตแบบ wireless charging ได้ และนุทก็ใช้  iphoneX ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นๆตัวนุงเลยคือการสามารถชาร์ตแบบ wireless ได้ เช่นนี้แล้วจะรีรออะไร จัดสิคะ ของมันต้องมี…

Read more