กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดใช้งาน WiFi พร้อม Cashless ทั้งวิทยาเขตหัวหมาก บางนา และรร.สาธิตฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี และนายชาตรี นิลน้ำเพชร  ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์  ร่วมกับ กลุ่มทรู 

โดยนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคกรุงเทพ/ปริมณฑล และภาคตะวันออก และนางสาว วีรดา ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

เปิดใช้งาน WiFi และ Cashless ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย WiFi จากทรูมูฟ เอช ครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 2,400 จุดของมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขตรามคำแหง วิทยาเขตบางนา รวมไปถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานอินเอร์เน็ตไร้สายได้สะดวกทุกที่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังสนับสนุนและสร้างสังคมไร้เงินสดภายในมหาวิทยาลัย รามคำแหง โดยระบบชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของมหาวิทยาลัยทั้งการจ่ายค่าอาหาร โรงอาหารของมหาวิทยาลัยและซื้อสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติต่างๆ อีกด้วย

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *