การีนา ผนึก กรมสุขภาพจิต เปิดตัวโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound ร่วมผลักดันสังคมออนไลน์สีขาว

เปิดตัวโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ครอบครัวพร้อมรับมือผลกระทบบนโลกออนไลน์ เพื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย มุ่งสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมแนะนำบอร์ดเกม “The.Net Threat เกมกลโลกไซเบอร์” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ปกครอง โดยมี
นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง)
 พร้อมคณะผู้บริหารจาก Sea (ประเทศไทย) และ กรมสุขภาพจิตมาร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภายใต้ความร่วมมือนี้ นอกจากการพัฒนาบอร์ดเกมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) การีนาและกรมสุขภาพจิตยังร่วมกันเผยแพร่ชุดภาพยนตร์สั้น Be StrongBe KindBe There ที่ทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมพลังบวก ให้พร้อมรับมือกับผลกระทบบนโลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมออนไลน์สีขาวในวงกว้างต่อไป

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *