เอไอเอส ร่วมรณรงค์ให้คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวัน Safer Internet Day 2020

เอไอเอส ร่วมรณรงค์ให้คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เนื่องในวัน Safer Internet Day หรือ วันแห่งการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์

โดยเป็นวันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในปีนี้รณรงค์ในธีมที่ว่า “รวมพลังสร้างสรรค์เพื่ออินเทอร์เน็ตที่ดีกว่า”

ในฐานะผู้ให้บริการด้าน Digital Life Service Provider ที่นอกจากจะมุ่งมั่นพัฒนา Digital Infrastructure เพื่อยกระดับประเทศ เรายังให้ความสำคัญกับการร่วมสร้างการเติบโตและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” โดยได้สนับสนุนเครื่องมือจาก โครงการ “อุ่นใจ

ไซเบอร์” สร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกและคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital โดยเน้นใน 2 ด้าน คือ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะทาง Digital ด้วยชุดการเรียนรู้ 360 องศา เพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Quotient) ทั้ง 8 ทักษะ ให้กับเด็กๆ สร้างภูมิคุ้มกันในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างมีไหวพริบ วางตัวอย่างเหมาะสม ใช้มือถือ แท็บเล็ต อย่างชาญฉลาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยขณะนี้ได้เริ่มขยายผลการสร้างทักษะความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Quotation) ไปสู่ภาคการศึกษาทั่วประเทศ

รวมถึงนำ Digital Solutions มาช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยทั้งปกป้องและคัดกรองเนื้อหาสุ่มเสี่ยงบนโลกออนไลน์ด้วย AIS Secure Net และนำเข้าแอปพลิเคชัน Family Link ที่ร่วมมือกับ Google ที่ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถดูแลการใช้งานสมาร์ทโฟนของบุตรหลานได้แบบเรียลไทม์

เอไอเอส มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังของพวกเราทุกคนในสังคมจะทำให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยไม่สร้างผลกระทบจาก Content ความรุนแรง หรือ Fake News แต่เป็นการนำพลังของอินเทอร์เน็ตมาสร้างประโยชน์แก่สังคม

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.ais.co.th/networkforthais

#SaferInternetDay! #อุ่นใจไซเบอร์ #ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *