โนเกียจับมือฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ เปิดตัวโครงการ Weee Can Do รณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ

โนเกียจับมือฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ
เปิดตัวโครงการ Weee Can Do
เพื่อรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในกลุ่มประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2555
จากการสำรวจล่าสุดของโนเกีย พบว่าทั่วโลกมีโทรศัพท์มือถือเก่ามากถึง 44%
ถูกลืมไว้ในลิ้นชักที่บ้านโดยไม่ได้นำไป
รีไซเคิลและโดยเฉลี่ยคนหนึ่งคนจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์ 5 เครื่อง
แต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่นำโทรศัพท์มือถือไปรีไซเคิล ดังนั้น โนเกีย
จึงได้ร่วมมือกับฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินโครงการ Weee Can
Do เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้นำโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นว่า
“ทางกรมควบคุมมลพิษได้ผลักดันให้เกิดการจัดการขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
รวมถึงการส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด โครงการ Weee Can
Do เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว
และน่ายกย่องที่ภาคเอกชนลุกขึ้นมารณรงค์ด้วยตัวเอง
ทั้งนี้เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาควรเป็นบทเรียนที่ให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอา
3R คือ Reduce Reuse Recycle มาใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อลดปัญหาที่คาดไม่ถึงอย่างการจัดการขยะหลังน้ำท่วมที่ผ่านมา
โดยสามารถใช้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้น”
นางสาวนนทวัน สินธวานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด โนเกีย
ประเทศไทยและตลาดเอเชียเกิดใหม่ กล่าวว่า
“โนเกียได้เชื่อมโยงให้ผู้คนมีบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
นับตั้งแต่การผลิตโทรศัพท์มือถือจากวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้
100% จนถึงกิจกรรมรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือที่มีมาตั้งแต่ปี 2008
ซึ่งมีผู้บริโภคนำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมทุกชนิดที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี
สำหรับในปีนี้ โนเกียได้ประสานความร่วมมือกับ
ฟิวเจอร์พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชั้นนำของไทย
จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในวงกว้าง”
นางสาว จิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า
“ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดโครงการ
Weee Can Do ซึ่งเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา
โดยเราได้นำหลักการ Reduce Reuse และ Recycle มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า การปรับสภาพน้ำใช้แล้วมาใช้ใหม่
การลดปริมาณขยะ เพื่อให้ฟิวเจอร์พาร์คเป็นศูนย์การค้าสีเขียวที่คุณสามารถมาพิสูจน์ได้
และเราจะเป็นศูนย์กลางในการร่วมจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดีๆ
ให้กับประชาชนเช่นนี้ต่อไปในอนาคต”

ร่วมดูแลโลกและประเทศของเราด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและร่วมกันลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
เพียงนำโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น
ทุกยี่ห้อ พร้อมติดชื่อ ที่อยู่ มาหย่อนใส่กล่องรีไซเคิลของโครงการ Weee
Can Do ชั้น B, G, 1 และ 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
และรับสิทธิลุ้นโทรศัพท์มือถือโนเกียใหม่ฟรีทันที
ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน 2555
นอกจากนี้ ทุก 1 เครื่องที่ได้รับผ่านกล่องรีไซเคิล
โนเกียจะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Weee Can Do ได้ที่ โนเกีย แคร์
ไลน์ 02 255 2111 หรือเว็บไซต์ www.futurepark.co.th

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.