Tag Archives: พัฒนาศักยภาพ

เด็กๆสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยยุคเราๆ คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าการเข้า Camp เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกหลานเรานั้น เริ่มมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น เพราะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เพียงแต่การศึกษาเท่านั้นที่ควรต้องพัฒนา ด้านความคิด อารมณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน SuperCamp เป็นค่ายเยาวชนชื่อดังระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด…

Read more