Tag Archives: gear

เมื่อพูดถึง samsung galaxy note3 ไปแล้วต้องมีคนถามถึง galaxy gear แน่นอน อันเนื่องมาจากเปิดตัวในวันเดียวกันและค่อนข้างเป็น gadget ที่ทุกๆคนว้าวมากๆ อยากรู้ อยากได้สัมผัสตัวจริง อยากเห็นการทำงานของมันว่าใช้งานอย่างไร…

Read more