Tag Archives: lucien

เมื่อต่อไปนี้มือถือของคุณจะกลายมาเป็นเครื่องประดับ คงเถียงไม่ได้หรอกคะว่าเคสของมือถือรุ่นต่างๆ เป็นเช่นนั้นจริงๆ แม้ว่าผู้ผลิตมือถือต่างๆจะบอกว่าเครื่องเหล่านั้นสามารถกันรอยได้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะใส่เคส แต่การใส่เคสไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องเครื่องเท่านั้น …

Read more