Monthly Archives: February 2023

เปิดตัวมาแล้วจร้ากับ Samsung Galaxy S23 Ultra ซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นรีวิวที่ปล่อยออกมาเพียบ อีกทั้งตัวอย่างรูปที่เราจะเห็นจากเหล่า blogger หลายๆคนปล่อยออกมาเพียบ ซึ่งสำหรับเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานหนักๆ ไม่ว่าจะมุมของผู้ใช้งาน หรือในมุมของการเล่นเกมส์นุทคงไม่ได้เล่าในมุมมองนั้นให้เพื่อนๆฟัง แต่จะนำเรื่องของการใช้งานในสไตล์ของตัวเองที่ก็จะเล่น social ถ่ายรูป ให้เพื่อนๆฟังจากการใช้งาน นเวลาอันสั้น…

Read more