Tag Archives: ลดกระ

หลังจากการไปทำ Fraxel fine scan กันมาแล้ว อีกปัญหาหนึ่งของหน้านุทที่ยังคงแก้ไขกันต่อไปคือเรื่องของกระ ท่ีกระจายอยู่โดยทั่วบริเวณแก้มทั้งสอง เลยทำให้หน้าเราไม่ขาวใสอย่างที่ต้องการ ซึ่งคุณหมอที่ Apex ได้ให้คำแนะนำให้มายิงเลเซอร์หน้าเพิ่มด้วยการทำ Med-Light…

Read more