Tag Archives: student

ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ก็แอบตกใจเล็กๆ กับการที่มีบัตรเครดิตสำหรับนักศึกษา เป็นเพราะเราเอามาเปรียบกับตัวเองที่ในสมัยนั้น ยังไม่มีสิทธิประโยชน์แบบนี้ อีกเรื่องก็กังวลแหละว่าเมื่อเราใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้ว จะสามารถจัดการชำระได้ไหม…

Read more