Tag Archives: watch on

หลังจากที่ตื่นเต้นจากการใช้ smartphone ให้เป็น remote เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ครั้งนี้มาตามดูกันใน samsung galaxy MEGA ซึ่งพบว่าตัวนี้ก็สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้เช่นกัน…

Read more