การตรวจพิเศษทางรังสีของลำไส้ส่วนต่างๆ

Upper G.I.หรือ Ba meal

: เป็นการตรวจพิเศษโดยการ ดื่มแป้งแบเลื่ยม เข้าไป แล้วแพทย์จะทำการดูภาพจาก จอ monitor แล้วทำการ บันทึกภาพ ลง film x-ray

การเตรียมตัวในการตรวจ
: งดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ

________________________________________

การตรวจลำไล้เล็ก (Small Bowel)

: การตรวจลำไส้เล็ก เป็นการตรวจเพื่อความผิดปกติของลำไส้โดยการให้ดื่มสารทึบแสง คีอ แป้งแบเลี่ยม
– การตรวจลำไส้เล็ก มักจะไม่เป็นที่พอใจนัก เพราะว่าส่วนต่าง ๆ ของลำไส้เล็ก อยู่ในลักษณะที่ซ้อนกันอยู่ ทำให้การตรวจไม่ได้ผล ดีเท่ากับการตรวจกระเพาะอาหาร
– การตรวจจะถ่ายฟิล์มเป็นระยะ คือ ครึ่งชั่วโมง , 1 ชั่วโมง, 1 ชั่วโมงครึ่ง, 2 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง หรือแล้วแต่แพทย์สั่ง ภายหลังการ ดื่มแบเลี่ยม 1-2 แก้ว เพื่อเป็นการถ่ายภาพให้เห็นส่วนต่าง ๆ ของลำไส้เล็ก และการถ่าย x-ray จะเสร็จสิ้นก็ต่อ เมื่อ แป้งได้ไหลเข้าสู่ ลำไส้ใหญ่แล้ว หรือ แล้วแต่ดุลพินิจของแพทย์

________________________________________

การตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium enema)

: การตรวจลำไส้ใหญ่ เป็นการตรวจทางรังสี เพื่อดูความผิดปกติ ของลำใส้ใหญ่ โดยการสวน แบเลี่ยมหรือลม (Air) เข้าทางทวารหนัก ซึ่งบริเวณของลำไส้ใหญ่อาจเป็นแผล (Ulcer) เนื้องอก (Tumour) หรือ การอุดตันของลำไส้ใหญ่
สาเหตุที่ส่งตรวจ
ปวดหรือเจ็บบริเวณลำไส้ใหญ่ มีอาการ ท้องผูก ท้องร่วง หรืออุจจาระออกมามีเลือด เป็นสีแดงปนออกมา น้ำหนัดตัวลดลง การเตรียมตัวตรวจ
1. ให้ผู้ป่วยทานอาหารอ่อน ๆ 2 วันก่อนทำการตรวจ
2. ให้ยาระบาย 36 ชั่วโมงก่อนตรวจ
3. ให้ทำการสวน, อุจจาระผู้ป่วยก่อนตรวจเสมอ และต้องสวนให้สะอาด

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *