ทรูมันนี่ รวมน้ำใจผู้บริหารและทีมงาน บริจาคหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ 4 โรงพยาบาลภาคใต้ ต่อสู้ไวรัส COVID-19

บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำโดย คุณชนาภรณ์ ฉันทประทีป (กลาง) เจ้าหน้าบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงานจิตอาสาร่วมกันส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 20,000 ชิ้น แก่ 4 โรงพยาบาลในภาคใต้

ได้แก่ 1. โรงพยาบาลยะลา 2. โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 3. โรงพยาบาลปัตตานี และ 4. โรงพยาบาลสตูล เพื่อนำไปใช้สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะปฏิบัติภารกิจ โดยก่อนหน้านี้ทรูมันนี่ได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *