Daily Archives: 24/06/2020

Car Holder หรือว่าที่ยึดติดสมาร์ทโฟนในรถ ก็ไม่รู็ว่าคนอื่นเรียกว่าอะไรกัน ซึ่งนุทอ่ะเป็นคนที่ใช้เจ้าตัวนี้ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ เพราะจะไปไหน บางครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจก็จะต้องเปิด google map เสมอ…

Read more