Passport ทำง่ายๆไม่ยากเลย

รีวิวแบบเร่งด่วนง่ายๆ อันเนื่องจากประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆ เลยอยากนำมาแบ่งปัน เพราะบางคนก็รู้สึกกลัวหรือระแวงคล้ายๆเรา ว่าจะต้องทำตัวอย่างไร ต้องเตรียมอะไรไปจะได้ไม่เสียเที่ยว

 

เนื่องจาก passport เราใกล้หมดอายุ แล้วพอมีเวลาก็เลยรีบไปต่อเผื่อมีโอกาสที่จะได้บินจะได้ไม่ฉุกละหุก ในเบื้องต้นต้องบอกก่อนนะคะ เดี๋ยวนี้ passport ไม่มีการต่ออายุนะคะ มีแต่การทำใหม่เท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

1.บัตรประชาชน

2.passport เล่มเดิม ในกรณีที่ยังไม่หมดอายุนะคะ

3.เงินสด 1000 บาทเฉพาะตัวเล่ม ค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท

นุทไปทำที่สาขาปิ่นเกล้า ซึ่งตั้งอยู่ใน Lotus ชั้น5 ใกล้ๆเซนทรัลปิ่นเกล้า เมื่อเข้าไปถึง จนท.จะให้เราทำการกรอกเอกสาร ซึ่งก็กรอกเพียงชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนของเราเท่านั้น รับบัตรคิวแล้วนั่งรอคะ ไม่ต้องตกใจนะคะที่เห็นคิวยาวๆ รอไม่นานคะ จนท.ทำเร็วมากๆ เรียกคิวเข้าห้องทีละเกือบ 50 คน ควรกรอกเอกสารให้เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงรอคิวเพื่อความรวดเร็วของการทำ ในกรณีที่ให้จัดส่งไปรษณีย์ กรุณากรอกที่อยู่ที่ให้ทำการจัดส่งที่ด้านหลังของเอกสาร

เมื่อถึงคิวที่เรียกเข้าไปในห้องส่วนที่จะทำ จนท.ก็จะทำการจัดสรรแต่ละคนให้ไปยังช่องต่างๆที่ว่างตามคิวเพื่อความรวดเร็ว รอไม่ถึง 10 นาทีเราก็ไปถึงห้องที่ทำเรื่องของเอกสาร จนท.ก็จะให้เราเซนต์เอกสารต่างๆ scan นิ้วมือ และถ่ายรูป ซึ่งจะให้เราตรวจรูปว่าพอใจไหม สามารถขอถ่ายใหม่ได้นะถ้าไม่พอใจ ง่ายๆคะเสร็จแล้วเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อย

คราวนี้ก็เดินไปชำระเงินค่าทำและค่าไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่เล่มเก่ายังไม่หมดอายุ จนท. จะทำการยกเลิกทันที เป็นอันเรียบร้อย เสร็จสิ้น รวมๆแล้วใช้เวลาในการทำ 1 ชม. ถึงว่ารวดเร็วมากคะ ต้องบอกก่อนว่านุทไปทำช่วงสายๆนะคะ ไม่ได้ไปแต่เช้าหรือบ่าย

เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น คราวนี้ก็รอรับเล่มพร้อมออกไปลั้นลาเผชิญโลกกว้างกันได้แล้วคะ

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.