Tag Archives: เขียนขอบตาวิ้งๆ

อันเนื่องจากเป็นสาวหมวย ตาเล็กๆ หนังตาก็เยอะ ออกจากบ้านทุกครั้งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเลยคือ eyeliner เพื่อทำให้ตาเราดูโดดเด่น ขึ้นมา เอาจริงๆก็คือช่วยกลบความด้อยทำให้ตาดูโตขึ้น…

Read more