จันทบุรี ถิ่นนี้มีมนต์ขลัง ตอนที่ 1

จันทบุรี เป็นอีกจังหวัดที่ใฝ่ฝันอยากไปมานาน แล้วก็ได้แต่บ่นๆมาหลายปี แต่ก็แปลกที่จริงๆเมืองนี้ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากสักเท่าไรนัก ได้แต่คิดไว้ว่าต้องไปให้ได้ แล้ววันนี้ก็มีโอกาสจันทบุรี เป็นเป้าหมายของ triptwt ครั้งนี้ การเดินทางครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากทางจังหวัดจันทบุรี ต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยคะ

เริ่มต้นทริปหลังจากที่เราได้อิ่มหนำสำราญจากร้าน จันทรโภชนา แล้ว เราก็ควรมาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้ร่วมทริป ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ตั้งอยู่ติดกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งทั้งสองศาลตั้งอยู่หน้าค่ายตากสิน

 

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นเพียงการสันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2310 เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมไพร่พล และเสบียงอาหาร เพื่อไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ตัวศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลงซึ่งยังปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่แต่ก็ชำรุด โทรมไปมากจนไม่อาจทราบว่ามีรูปทรงอย่างไร ส่วนหลักเมืองและตัวศาลนั้นสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้มีการบูรณะซ่อมแซมตัวอาคาร และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลนี้สร้างจากความศรัทธา เพื่อให้ชาวจันท์และคนในจังหวัดใกล้เคียงมาสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เดิมเป็นเพียงศาลไม้อยู่ด้านข้างศาลหลักเมือง ครั้นในสมัย ม.จ.สฤษดิเดช ชยางกูร สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรีได้สร้างศาลใหม่ขึ้น เมือปี พ.ศ.  2463 บริเวณด้านหน้าค่ายทหารกองพันนาวิกโยธิน คนละฝั่งกับศาลหลักเมือง เป็นศาลคอนกรีตสี่เหลี่ยมจตุรมุข มีบันไดด้านหน้าและด้านข้างสามทาง กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป ซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำพระองค์ของพระเจ้าตาก และไม่มีพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินเช่นปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นใหม่ เคียงคู่กับศาลเดิม ศาลใหม่นี้ เป็นรูปทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อน หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลม สูงจากพื้นถึงยอด 16.9 เมตร ประดับลวดลายทอง ยอดบนเป็นฉัตรทองคำเก้าชั้น  ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประทับนั่งทรงเมือง ผนังภายในเขียนลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้อย่างสวยงาม

ทุกวันที่ 28  ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้ แผ่นดินไทย
ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ปรากฏหลักฐาน  ว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นเพียงการสันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2310 เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมไพร่พล และเสบียงอาหาร เพื่อไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ตัวศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลงซึ่งยังปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่แต่ก็ชำรุด โทรมไปมากจนไม่อาจทราบว่ามีรูปทรงอย่างไร ส่วนหลักเมืองและตัวศาลนั้นสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้มีการบูรณะซ่อมแซมตัวอาคาร และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สวนสาธารณะทุ่งนาเชย) ถนนท่าหลวง เยื้องกับศาลากลางจังหวัด ริมถนนเลียบเนิน มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ มีการขุดบึงล้อมรอบซึ่งใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาของประมงจังหวัด เกาะกลางบึงประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า พร้อมทหารคู่พระทัยทั้งสี่ คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสน่หา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับการกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรง เลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นที่รวบรวมกำลังพลในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

เสร็จจากการสักการะทั้งสองศาลแล้ว เราก็ได้เข้าชมค่ายตากสิน ซึ่งสำรับนุทเองการเข้าไปชมค่ายทหาร ไม่ค่อยจะรู้สึกตื่นเต้นสักเท่าใดนัก แหม ก็เราเป็นทหารอยู่นิเนอะ เข้าออกค่ายทหารต่างๆเป็นเรื่องชิน แต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับการเข้าขมค่ายตากสินครั้งนี้คือ ภายในค่ายที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ต่างๆสมัยพระเจ้าตากพร้อมกับโบราณสถานอันเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลือเศษซากปรักหักพังให้อนุชนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

สิ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจในการมาเยี่ยมชมค่ายตากสินน่าจะเป็นความประทับใจของคุณ อาจ่า ผู้พาเราเยี่ยมชมภายในค่าย เริ่มการแนะนำตัวของคุณอา คุณอาจะกล่าวว่าตนเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพียงแค่คำนี้ก็สามารถปลุกเลือดของความเป็นทหารภายในตัวนุทให้รู้สึกหึกเหิมขึ้นมาได้ทันตาเห็น

สำหรับการท่องเที่ยวในค่ายทหาร เดี๋ยวนี้หลายๆค่ายก็จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทางทหารจัดขึ้น อย่างเช่นที่ เขาชะโงก จะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ทดลองเล่นฐานฝึกต่างๆที่ไว้สำหรับใช้ทำการฝึกทหาร อย่างเช่นการโดดหอ เป็นต้น ถ้าใครชื่นชอบ อยากรู้ว่าทหารเค้าฝึกกันอย่างไร ใช้ชีวิตอยู่อย่างไร แนะนำให้เข้าไปชมด้วยตนเองจะดีที่สุดคะ

สำหรับการเยี่ยมชมจันทบุรียังไม่จบนะคะ รอพบกับตอนหน้ากันคะ เมืองนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่รอคุณมาเยือน

Loading Facebook Comments ...

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.